cs

Tvořivé učení

Znalosti a dovednosti získané cestou tvořivého učení dokážeme samostaně používat. Praktické semináře a týmový koučink, které vedu, jsou aktivní formou vzdělávání, podporující rozvoj individuálních a týmových kompetencí. V závěru každého programu si vypracujete plán jak přenést získané poznatky do praxe.

Spolupracuji často formou projektu, který efektivním způsobem spojuje výsledky týmového/individuálního koučinku, poradenství, poznatky získané formou  tvořivého učení, moje zkušenosti; a usnadňuje jejich přenos do praxe.
Kdy má spolupráce formou projektu smysl? Například v těchto situacích .....

  • Jednotlivým členům manažerského týmu, stejně tak i vám, bere čas neefektivní komunikace, obtížným způsobem se dohodnete.
  • Vnímáte, že vedení a rozvoji pracovníků se věnuje čas jen když zbyde a navíc každý z manažerů „vede intuitivně“, což občas působí zmatky, a vaše organizace ztrácí motivaci schopných lidí. . .  „občas se dělá zbytečná práce“
  • ­Pár kolegů/pracovníků firmy dlouhodobě „nestíhá“, zůstávají přesčas, cítí se unaveni, polevují ve výkonu, ztrácí motivaci.
  • ­Porady: scházíte se často 15 minut než začnete, diskuze trvají dlouho a není zřejmé co je jejich cílem, ne vždy se podaří zrealizovat v termínu to, na čem se dohodnete a většina účastníků dává najevo, „že je to ztráta času“. 
  • ­V týmu máte pracovníky, kteří si myslí, že nemohou delegovat, zůstávají přesčas a také ty, kterým delegují jejich podřízení nebo kolegové.
  • ­Potřebujete komunikovat a hlavně pracovat v týmu efektivněji.
  • ­Chcete v roli manažera vést druhé koučovacím stylem, a přemýšlíte jak začít.

Jak bude naše spolupráce probíhat?
Začneme analýzou potřeb a pojmenováním reálných cílů, určíme priority a časový rámec. Dohodneme se na formě spolupráce, přesně definujeme jaká témata budou řešena koučinkem týmovým/individuálním, a pro která jsou vhodnější praktické semináře a konzultace.
Záměrem je, kombinací koučinku, konzultací a učení, vytvořit efektivní formu, která vám přinese výsledky.
Úvodní jednání, které obsahuje analýzu vašich potřeb a definování cílů, trvá většinou 2-3 hodiny a je zdarma. V případě zájmu mne prosím kontaktujte, dle vašich potřeb vám vypracuji nabídku, která se bude odvíjet od obsahu a rozsahu naší spolupráce.

Ceny
zahrnují analýzu potřeb, přípravu, materiály a případné konzultace & koučink potřebné k realizaci (splnění dohodnutých cílů).
Za program v rozsahu ½ dne zaplatíte od 10 000 do 13 000 Kč.
Za celodenní program zaplatíte 20 000 – 26 000 Kč.
Když spolupracujeme komplexněji – formou projektu, můžete získat praktické semináře a týmový koučink za zajímavější ceny.